Tóm tắt bài đăng trên Journal of Hepatology , Vol 56 , N5, tháng 5/2012

Nghiên cứu lâm sàng điều trị viêm gan virus C genotype 6 bằng Pegylated interferon và Ribavirin thời gian 48 tuần so sánh với 24 tuần

Pham Thi Thu Thuy1, Chalermrat Bunchorntavakul2,3, Ho Tan Dat1, K. Rajender Reddy3,
 1Medic Medical Center, Ho Chi Minh City, Viet Nam; 2Rajavithi Hospital, Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand;
 3Division of Gastroenterology and Hepatology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

Mục đích: Viêm gan virus C mạn tính genotype 6 rất phổ biến ở vùng Đông Nam châu Á, nhưng phác đồ điều trị tối ưu cho genotype 6 thì rất hiếm. Vì vậy mục đích của nghiên cứu này là đánh giá và tiên đoán tỉ lệ đáp ứng virus bền vững (SVR) đối với viêm gan virus C mạn tính genotype 6 được điều trị bằng pegylated interferon và ribavirin thời gian 48 tuần và 24 tuần.

Phương pháp nghiên cứu: đây là nghiên cứu tiền cứu, ngẫu nhiên, mở được thực hiện ở Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2010. 105 bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính genotype 6 chưa từng được điều trị, được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: 70 bệnh nhân trong nhóm điều trị 48 tuần, 35 bệnh nhân trong nhóm điều trị 24 tuần. Cả hai nhóm dùng pegylated interferon (PEG-IFN) alfa-2a 180mcg/tuần và ribavirin (RBV) 15mg/kg/ngày. 92 bệnh nhân hoàn tất nghiên cứu, 63 bệnh nhân nhóm 48 tuần, 29 bệnh nhân nhóm 24 tuần. Hiệu quả đầu tiên là đáp ứng virus bền vững (SVR) được phân tích  theo số bệnh nhân tham gia nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu: Không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về SVR giữa nhóm điều trị 48 tuần và nhóm điều trị 24 tuần (71% vs. 60%, p=0,24). Đáp ứng virus nhanh ở nhóm 48 tuần là 81%, nhóm 24 tuần là 80% (p=0,86). Đáp ứng virus sớm  ở nhóm 48 tuần là 86%, nhóm 24 tuần là 80% (p=0,45). Đối với những bệnh nhân có RVR, đạt SVR là 86% (nhóm 48 tuần), 75% (nhóm 24 tuần), trong khi nếu bệnh nhân không có RVR, chỉ có 8% có SVR ở nhóm 48 tuần.

Kết luận: Đối với bệnh nhân viêm gan virus C genotype 6 , tỉ lệ RVR và SVR tương đương nhau khi điều trị 48 tuần hay 24 tuần. Tuy nhiên cần nghiên cứu với số liệu lớn hơn để quyết định rút ngắn thời gian điều trị. Ngay cả bệnh nhân không có RVR, mặc dù điều trị 48 tỉ lệ SVR vẫn thấp.Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh