19 - Dec 1999


 
PHÂN TÍCH CHI PHÍ _HIỆU QUẢ CỦA XÉT NGHIỆM TÌM VIÊM GAN B TRƯỚC KHI CHỦNG NGỪA
 
BS.PHẠM THỊ THU THỦY VÀ CS MEDIC

 

MỞ ÐẦU


Trong những năm gần đây việc tiêm ngừa VGSVB được chú ý nhiều vì nước ta nằm trong vùng dịch tễ lưu hành cộng với lối sống tập thể của đại đa số quần chúng càng làm tỉ lệ nhiễm tăng cao.
Vấn đề đặt ra là cần tiêm chủng rộng rãi trong cộng đồng ,tuy nhiên có nên xét nghiệm đại trà trước khi tiêm chủng hay không?Ðối với đất nước còn nghèo ta phải làm thế nào để vừa có hiệu quả kinh tế vừa có thể áp dụng rộng rãi trong quần chúng mà không lãng phí tiền của của nhân dân.
Trong năm 1994,1995 TTCÐYK đã tiến hành xét nghiệm máu cho 66.236 người của 58 đơn vị trong và ngoài TP HCM ,từ đó hy vọng khu trú được cho từng đối tượng nên xét nghiệm máu trước khi tiêm ngừa VGSVB

I.ÐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP


_Gồm 58 đơn vị trong và ngoài TP HCM, tổng cộng có 66.236 cá nhân được xét nghiệm máu ,33.082 nam và 33.154 nữ ,lứa tuổi từ 0 đến 80 tuổi
_Thống kê tỉ lệ nhiễm theo tuổi ,theo phái
_Phép kiểm X2
_Tính toán giá cả thực tế tại MEDIC II ,so sánh hiệu quả kinh tế giửa xét nghiệm máu trước tiêm ngừa và không xét nghiệm máu .Ðối tượng nào có lợi ,đối tượng nào không?
   *Ta có tính toán như sau:
             Tại MEDIC II:
_Giá 1 lần xét nghiệm HBsAg : 30.000 đ
?_Giá 1 lần xét nghiệm Anti Hbs: 40.000 đ
_Tổng tiền tiêm ngừa 1 người lớn :216.000 đ
_Tổng tiền tiêm ngừa 1 trẻ em: 111.000 đ
  Giả sử tổng dân số trong cộng đồng là: M
Số người bị nhiễm siêu vi B là X => số người có AntiHBs dương tính ít nhất 2X
1.Nếu chỉ xét nghiệm HBsAg:
 a/Ðối với người lớn:
_Nếu không xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là:
A=216.000 M
_Nếu có xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là::
B=30.000 M +216.000(M-X)
_Nếu xét nghiệm máu có lợi
 thì A>B
<=> 216.000M>30.000 M +216.000 M - 216.000 X
<=>216 X >30 M
<=> X >30
             M               216
<=> X >0,14
             M
=> A>B ,tức xét nghiệm máu có lợi khi tỉ lệ nhiễm trong cộng đồng > 14%
a/Ðối với trẻ em:
_Nếu không xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là:
A=111.000 M
_Nếu có xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là::
B=30.000 M +111.000(M-X)
_Nếu xét nghiệm máu có lợi
 thì A>B
<=> 111.000M>30.000 M +111.000 M - 111.000 X
<=>111 X >30 M
<=> X >30
             M 111
<=> X >0,27
             M
=> A>B ,tức xét nghiệm máu có lợi khi tỉ lệ nhiễm trong cộng đồng > 27%
 
1.Nếu xét nghiệm HBsAg và Anti HBs:
 a/Ðối với người lớn:
_Nếu không xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là:
A=216.000 M
_Nếu có xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là::
B=70.000 M +216.000(M-2X)
_Nếu xét nghiệm máu có lợi
 thì A>B
<=> 216.000M>70.000 M +216.000 M -432.000 X
<=>432 X >70 M
<=> X >70
             M 432
 
<=> X >0,162
             M
=> A>B ,tức xét nghiệm máu có lợi khi tỉ lệ nhiễm trong cộng đồng >16,20 %
a/Ðối với trẻ em:
_Nếu không xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là:
A=111.000 M
_Nếu có xét nghiệm máu ,tổng số tiền phí tổn là::
B=70.000 M +111.000(M-2X)
_Nếu xét nghiệm máu có lợi
 thì A>B
<=> 111.000M>70.000 M +111.000 M -222.000 X
<=>222 X >70 M
<=> X >70
             M 222
<=> X >0,3153
             M
=> A>B ,tức xét nghiệm máu có lợi khi tỉ lệ nhiễm trong cộng đồng > 31,53%