TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VỀ BỆNH GAN

Trả lời chung các câu hỏi về lây nhiểm viêm gan do truyền máu.


Mặc dù người cho máu đều có xét nghiệm HbsAg (-)nhưng viêm gan siêu vi B sau truyền máu vẫn có thể xãy ra khoảng 1 - 4 %,(không kể trường hợp xét nghiệm sai) có thể do những nguyên nhân sau đây:Người cho máu đang ở giai đoạn "cửa sổ miễ? dịch ".Khoảng 10% viêm gan siêu vi B cấp nhưng HbsAg (-), phải tìm chỉ điểm huyết thanh khác AntiHBc IgM.Người nhiễm trùng do HBV kéo dài với HbsAg (-).Người này có nồng độ AntiHBc rất cao, HBsAg rất thấp chỉ có thể phát hiện bằng thử nghiệm nhạy như RIA. Ðiều này có nghĩa HBsAg quá ít không phát hiện bằng xét nghiệm thường, nhưng vẫn có hiện diện HBsAg, nhiễn trùng vẫn tiếp diễn và có thể lây. 
Gọi người cho máu là ông A
Người nhận máu là ông B
 
- Xét ông A, lúc cho máu chỉ có xét nghiệm HBsAg (-) màkhông có làm các marker khác của siêu vi B, sau 3 tháng làm thêm các xét nghiệm AntiHBs = 50 UI, AntiHBc (+), AntiHBe (+), chưng tỏ ông A đã có nhiễm siêu vi B bây giờ đang giai đoạn hồi phục, vậy 3 tháng trước có thể là giai đoạn " cửa sổ miễn dịch " nên vẫn lây bệnh.- Xét ông B
.Lúc trước khi truyền máu chỉ có xét nghiệm HBsAg (-) không có làm các marker viêm gan khác nên khó xác định tình trạng bệnh.
. Sau truyền máu 3 tháng chẩn đoán viêm gan mạn HBsAg (+), vàng da, dựa vào đâu chẩn đoán viêm gan mạn ?
Phải xét nghiệm các virus khác để xác định thêm có nhiễm đồng lúc virus nào khác ?
Xét nghiệm AntiHBc IgM:
+ Nếu (+) là viêm gan siêu vi B cấp, có thể là bị lây khi truyền máu, có thể do nguồn khác mà lúc trước truyền máu là giai đoan ủ bệnh.
+ Nếu (-) là đã nhiễm mãn tính, như vậy bệnh nhân có thể ở dạng nhiễm HBV mãn tính với HBsAg nồng độ thấp, siêu vi B vẫn ngấm ngầm phát triển và gây viêm gan mãn tính, đến lúc nào đó HBsAg nồng độ cao hơn có thể phát hiện được bằng phương pháp thông thường không cần RIA.
 
Theo Liver symposium, Lisbone 1998, người ta có giải thích ngay cả trường hợp bệnh nhân đã nhiễm siêu vi B đã hồi phục tức AntiHBs (+), AntiHBc (+), nhưng bệnh nhân vẫn có thể phát triển viêm gan siêu vi B mãn tính, xơ gan,K.Vì HbcAg vẫn tồn tại ở tế bào gan, mặc dù HbcAg không có dạng tự do trong huyết thanh, nhưng là thành phần của hạt tử Dane trong huyết thanh, do đó vẫn có khả năng gây viêm gan tiến triển và lây bệnh. 
Hiện nay theo Hiệp Hội Gan mật châu Á Thái Bình Dương, để phòng lây nhiễm viêm gan siêu vi các xét ngiệm nên làm ở người cho máu là HBsAg, AntiHBs, AntiHbc (IgM, IgG).