Website về bệnh gan
Website of Hepatology

PGS.TS.BS. Phạm Thị Thu Thủy
Assoc.Prof. Pham Thi Thu Thuy, MD,PhD

Tham luận, báo cáo và bài viết
khoa học tại hội nghị, tạp chí y khoa quốc tế

Hinh bs Thuy