THÔNG TIN MỚI - Niềm hy vọng cho người bệnh nhân viêm gan virus C genotype 1 đã thất bại điều trị với Peginterferon và Ribavirin

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị mới cho viêm gan C mạn tính, những thuốc mới cho genotype 1 đã thất bại điều trịtrước đó hay genotype 1 có kiểu hình gen  khó điều trị như :CT, TT.

1.Phác đồ điều trị 3 thuốc đã nâng hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian điều trị cho genotype  1:
PegIFN+ Ribavirin+ Boceprevir
PegIFN+ Ribavirin+ Telaprevir

2.Những phác đồ đang nghiên cứu:

  1. GS -7977 +Ribavirin
  2. ABT-450/r, ABT-267,ABT-333 +/- Ribavirin
  3. Sofosbuvir+ Ribavirin
  4. Sofosbuvir
  5. Simeprevir+ PegIFN+Ribavirin
  6. GS- 5885+ GS-9451+ Peg+ Riba

Thuốc mới BOCEPREVIR đã được FDA (USA) cho phép sử dụng tại Mỹ tháng 5/2011. Phác đồ 3 thuốc Peginterferon+ Ribavirin+Boceprevir nâng hiệu quả điều trị cho HCV genotype 1 lên đến 80-90% , dùng cho bệnh nhân mới điều trị và bệnh nhân đã thất bại với điều trị trước.
Thuốc Boceprevir dự định có tại Việt Nam tháng 9-10/2013.Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh