BS. Thuy

PGS.TS.BS. Phạm Thị Thu Thủy

Trưởng Khoa Gan – Trung Tâm Y khoa Medic - TP HCM
Tel: 84-28- 39270284   Fax: 84-28-39272543
254 Hòa Hảo, Q. 10, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ sáu: Từ 7g đến 16g, Thứ bảy : từ 4g đến 12g, Chủ nhật và ngày lễ : nghỉ

Chủ nhiệm Bộ Môn Nội Đại Học Phan Chu Trinh- Đà Nẵng
Phó Chủ tịch LCH gan mật TP HCM (HASLD)
Thành viện Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ (AGA)
Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Gan Mỹ (AASLD)
Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Gan Châu Âu (EASL)
Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bệnh Gan Châu Á- Thái Bình Dương (APASL)
Tham gia đánh giá bài viết các tạp chí chuyên ngành: World Journal of Hepatology, Hepatology International

Assoc.Prof. Pham Thi Thu Thuy, MD,PhD

Chief of Hepatology Department of Medic Medical Center
Tel: 84-28- 39270284   Fax: 84-28-39272543
254 Hoa Hao, Dist. 10, Ho Chi Minh City
Working time: Monday through Thursday: 7 a.m. to 4 p.m., Saturday : 4 a.m. to 12 p.m.

Head of Department of Internal Medicine Phan Chu Trinh University - Da Nang
Vice president of Ho Chi Minh City Association for The Study of Liver Diseases (HASLD)
Member of American Association for The Study of Liver Diseases (AASLD)
Member of European Association for The Study of Liver ( EASL)
Member of American Gastroenterological Association ( AGA)
Member of Asian Pacific Association for The Study of Liver ( APASL)
Reviewer of World Journal of Hepatology, Hepatology International

 

Các thắc mắc về bệnh gan xin liên hệ:
For more information and question about hepatic diseases, please, contact:

email of BSThuy

Email: drthuthuy@gmail.com


Home Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh