Thông tin nghiên cứu và phương pháp điều trị mới

tóm tắt các bài tham luận tại hội nghị y khoa (cập nhật ngày 10/04/2021)

Phương pháp chẩn đoán bệnh gan

Phương pháp điều trị mới

ứng dụng các phương pháp điều trị mới tại việt namHome Page | Tài liệu chuyên môn | Bạn cần biết | Thông tin hội nghị | Liên hệ

Copyright © 2005 Dr. Phạm Thị Thu Thủy - Khoa gan - Trung tâm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh